“อัครเดช” เสนอขยายไหล่ทาง เพิ่มสัญญาณไฟลดอุบัติเหตุ

98

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า หลังลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร   เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการ เรื่องตลิ่งพังทลาย ส่งผลทำให้ถนนเลียบริมน้ำ และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย บริเวณพื้นที่หมู่ 10 ต.นครชุมน์ และหมู่ 1 บ้านท่าต้นจันทร์ ต.ลาดบัวขาว ขอให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการทำเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งให้พี่น้องประชาชนด้วย ต่อมาขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ช่วยขยายไหล่ทางบนถนนเส้นทางสายเขางู-เบิกไพร ช่วง ต.เบิกไพร ต.คุ้งพยอม ต.หนองปลาหมอ และ ต.เขาขลุง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ระหว่างที่รอกรมทางหลวงจะขยายเป็นถนน 4 เลน และขอให้กรมทางหลวงชนบท ขยายไหล่ทางเส้นเลียบคลองชลประทาน จากบ้านดงยาง หมู่ 11 ต.สวนกล้วย ไปถึง หมู่ 1 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง และเพิ่มสัญญาณไฟจราจรในจุดตัดทางร่วมทางแยก ช่วงตลาดนัดหัวคลองบนถนนเส้นดังกล่าว เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน