ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งระยอง

64

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง ได้เดินทางไปตรวจหน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.ระยอง ซึ่ง กกต.ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา การนับคะแนนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยได้ไปตรวจหน่วยเลือกตั้ง ที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.ใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บขส.เก่า เขตเทศบาลนครระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ซึ่งมีผู้มีสิทธิ จำนวน 637 คน พบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่ 26 โรงเรียนอนุบาลทับมา ม.6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระยองใหม่  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 724 คน พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง กล่าวว่า การลงคะแนนใหม่ใน จ.ระยองวันนี้ มีทั้งหมด 15 หน่วย อ.เมือง 8 หน่วย อ.แกลง 4 หน่วย อ.บ้านค่าย 2 หน่วย อ.วังจันทร์ 1 หน่วย ซึ่งเป็นการลงคะแนนใหม่ เนื่องจากปัญหาการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา จำนวนผู้มาใช้สิทธิกับบัตรลงคะแนนไม่ตรงกัน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กกต.จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตระเวนดูหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีความเรียบร้อยดี ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจ่ายบัตรเลือกตั้ง หย่อนบัตรเลือกให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการร้องเรียนความที่ไม่เป็นกลาง ส่วนถ้าหากเกิดจำนวนผู้มาใช้สิทธิและบัตรไม่ตรงกันอีก กฎหมายได้กำหนดวิธีการไว้ ขึ้นอยู่กับ กตต.จะพิจารณาให้เลือกตั้งหรือนับคะแนนใหม่ต่อไป.

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน