“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ถึงจังหวัดสมุทรสาคร

115

เซเว่น อีเลฟเว่น ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ จ.สมุทรสาคร และ รพ.นครปฐม ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ ต่อเนื่อง

6ก.พ.64/ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อโครงการ   “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี คุณคำภีร์ เมตตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมเป็นผู้แทนมอบให้กับคุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะเดียวกันยังมีคุณชูเกียรติ กู้สกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมเป็นผู้แทนมอบให้กับดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวการโรงพยาบาลนครปฐม

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงการแพร่รระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน