เดินหน้าต่อลมหายใจ ให้คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน

50

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ทีมม้าแก่ กองทุนอนุรักษ์เอกวารโบราณเมืองน่าน โดยนายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท./ ครูภูมิปัญญาไทยพร้อมทีมงาน ที่ได้ต่อลมหายใจ ให้คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน สืบพระศาสนา โดยทีมงานม้าแก่ ขึ้นไปอนุรักษ์ใบลานที่วัดป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน ชุมชนศรัทธาวัดได้มาช่วยกันนำใบลานที่ตากแดดแห้งแล้ว นำมาม้วนเข้ามัดให้แน่น ไปตากแดด ประมาณ 2 – 3 วัน จากนั้นนำไปแขวนไว้ในที่ร่มอีก 1 เดือน จึงนำไปคัดให้ได้ขนาดตามใบลาน เช่นลาน 4 (เขียนได้ 4 บรรทัด) ลาน 5 (เขียนได้ 5 บรรทัด) และลานใหญ่พิเศษ เขียนได้ 6 บรรทัดขึ้นไป แล้วนำใบลานไปอัดไว้ในไม้ประกับทิ้งไว้ 2 – 3 เดือน เพื่อให้ใบลานเหยียดตรงไม่บิดงอ จากนั้นถึงนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป งานต้มใบลานของวัดสำเร็จได้ก็เพราะแรงศรัทธาของชุมชนโดยแท้ ซึ่งเรียกว่า “สามัคคีธรรม” ในส่วนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วันนี้เราเจอเอกสารตำรายา ที่เป็นพับสา 11  รายการ เป็นคัมภีร์ใบลาน 3 รายการ ส่วนยันต์คาถานั้น ท่านเจ้าอาวาสได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นลายมือของครูบาวัดดอนตัน พระครูเนกขัมมาภินันท์ อดีตเกจิดังของเมืองน่าน

ทุกปัจจัยที่กัลยาณมิตรได้เมตตาให้ กองทุนอนุรักษ์เอกสารโบราณของทีมม้าแก่ก็นำมาใช้จ่ายเป็นทุนทรัพย์เพิ่มเติมให้การอนุรักษ์ใบลานในส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมด ทีมเราคำว่าอุปสรรคและปัญหาไม่มี เพราะความร่วมมือย่อมได้จากชุมชนเสมอหากเราเอา “ใจแลกใจ” กัน สำหรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีศรัทธาอยากมีส่วนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 695-0-26579-4  ธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ นายสมเจตน์ วิมลเกษม เบอร์โทรศัพท์ 0892663770 หรือ 0612984747 ขออนุโมทนาสาธุในกิริยาบุญของทุกท่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน