ธ.ก.ส.น่าน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563

137

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2563 โดยมี นายสุชาติ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคาร ธ.ก.ส. ในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน  , นายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน , นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน , นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา ของจังหวัดน่าน ร่วมจับรางวัลและเป็นสักขีพยาน

ในส่วนเกณฑ์การให้สิทธิ์ชิงรางวัลระดับประเทศ ยอดคงเหลือทุก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน ได้ 1 สิทธิ์ แต่ถ้าติดต่อกัน 10 เดือน ได้ 2 สิทธิ์ระยะเวลาดำเนินการจับรางวัลระดับประเทศ วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จับรางวัลในเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยมีจำนวนเงินฝากที่จับรางวัลในครั้งนี้จำนวน 5,113 ล้านบาท จำนวนบัญชี 244,690 บัญชี จำนวนบัตรจับรางวัลทั้งหมด 4,099,416 บัตร มูลค่ของรางวัลในการจับรางวัลครั้งนี้ เป็นเงิน 9,472,169 บาท มีจำนวน ทั้งสิ้น 961 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รถเก๋ง ชูซูกิ Ciaz จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 520,000 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ YAMAHA Fino จำนวน 31 รางวัลๆ ละ 49,000 บาท รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 927 รางวัลๆ ละ 6,900 บาท

สำหรับผู้โชคดีจากการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 จากสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน รางวัลที่ 1 รถเก๋ง ชูซูกิ Ciaz จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 520,000 บาท ได้แก่ คุณบุปผา กรองวรรณ  จากอำเภอนาน้อย คุณกรรณิการ ศรีรินทร์ติ๊บ จากอำเภอปัว คุณภิญโญ ทะวัง จากอำเภอนาหมื่น ส่วนรางวัลที่ 2 และ 3 สามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็ปไซด์ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน หรือสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ของจังหวัดน่านได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน