รพ.บ้านโป่ง เตือน 12 จุดเสี่ยงโควิด ต้องล้างมือ.

111

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การออกไปทำงาน เดินทาง และทำธุระในที่สาธารณะ นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อาจจะยังป้องกันเชื้อไม่เพียงพอ เพราะเชื้อไวรัสยังคงแฝงตัวอยู่ตามสถานที่หรือสิ่งของต่างๆ ที่ต้องสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งเหล่านั้น แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้รีบทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสทันที ดังนั้น ทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ฝากเตือนประชาชนหากสัมผัส 12 จุดเสี่ยง ที่อาจเกิดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ 1.ลูกบิดหรือที่จับประตู 2.ราวบันได 3.ห้องน้ำสาธารณะ 4.โทรศัพท์ 5.ไมโครโฟน 6.ที่เปิดประตูรถ 7.ราวจับสาธารณะ 8.เหรียญหรือธนบัตร 9.ตู้เอทีเอ็ม 10.โต๊ะทำงาน 11.ปุ่มกดลิฟท์ และ 12.รถเข็น เมื่อสัมผัสแล้วควรรีบล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทันที.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน