กลุ่ม ปตท.ระยอง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

72

วันที่ 4 ก.พ.64 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดระยอง  ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท.ระยอง พร้อมผู้บริหาร นำข้าวสารหอมมะลิและอาหารแห้ง มามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกใหม่ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงการกักตัว โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. กล่าวว่า “ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงการกักตัวทำให้เกิดผลกระทบต่อการหารายได้และดำรงชีวิต จึงให้การสนับสนุนข้าวสารหอมมะลิจำนวน 5,850 ถุง พร้อมอาหารแห้งผ่านทางจังหวัดระยอง เพื่อนำไปมอบให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุดอ.เมือง ระยอง  เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉางอ.บ้านฉาง  และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นิตยา  ทุมมานนท์จ.ระยอง/รายงาน