“ฝนหลวง”ปรับแผนสู้ภัยแล้ง

97

ฝนหลวง ตั้ง 8 หน่วยทั่วประเทศ ปรับแผนเริ่มทำฝนเร็วขึ้น 1 เดือน ชี้ภัยแล้งรุนแรง น้ำในเขื่อนเหลือต่ำกว่า 30 %

3 ก.พ.64/ นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปีนี้ เมื่อวันที่1ก.พ.64 โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 8 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรองรับการใช้การอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

“ ในปีนี้เปิดหน่วยปฏิบัติการฯ เร็วขึ้น จากเดิมปกติทุกวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 มีแนวโน้มอาจจะรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณต่ำกว่า 30% ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบให้พื้นที่การเกษตรและพี่น้องประชาชนการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำ โดยมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 ” นายปนิธิ กล่าว

จรัญ ชุ่มงิน รายงาน