ไทย อีทอกซีเลท คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น

75

นายปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อม ผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัล Best Employer Thailand Certificate 2020 โดย ดร.พิมพิมน คงพิชญานนท์ จาก  Kincentric  เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ High Employee Engagement, Agile Working Environment, Engaging Leadership และ Strong Talent Focus โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคนและวัฒนธรรมองค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถเทียบเคียงกับระดับภูมิภาคและระดับโลกได้

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน