กัลยาณมิตรพิชิตโควิด ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

34

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.ภาคีฯกัลยาณมิตรพิชิต โควิด น่าน นำโดยพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านและองค์อุปถัมภ์ภาคีกัลยาณมิตรพิชิต covid น่าน พร้อมด้วยนายสุเมษ สายสูง ประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยพันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนของคณะภาคีกัลยาณมิตรพิชิต covid น่านได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยที่รับการอนุเคราะห์มีดังนี้

1.นางคำ สารแสง อายุ 105 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 2 บ้านนาปัง (ได้รับโล่เกียรติยศผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป อีกด้วย) 2.นางแก้ว  จินะชัย อายุ 85 บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาปัง 3.นางใบ  ปันวิละ อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2 บ้านนาปัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ห้วงที่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน