ส.ส.ประสานกรมชลประทานขุดลอกคลองช่วยเกษตรกร.

96

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พร้อมด้วย นายนิสันต์ ง่วนสำอางค์ กำนันตำบลท่าผา น.ส.นงนุช เสลาหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เกษตรกรและชาวบ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกคลองท่าผา – บางแก้ว ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายอัครเดช ส.ส.ราชบุรี กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ต.ท่าผา ถึงปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นอยู่เต็มลำคลองท่าผา – บางแก้ว กินระยะทางหลายกิโลเมตร ส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น เกษตรกรไม่สามารถนำน้ำในคลองไปใช้ในด้านเกษตรกรรมได้ นอกจากนั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ผักตบชวาและวัชพืชก็ขวางทางน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประสานกับกรมชลประทาน ช่วยดำเนินการส่งเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกวัชพืชดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชน โดยเริ่มขุดตั้งแต่ช่วงวัดยางหักถึงวัดบ้านฆ้องน้อย และช่วงบ้านหัวทุ่งถึงบ้านห้วยขวาง ซึ่งจะช่วยทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรจำนวน 6 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน