เปิดฝายชะลอน้ำ อ.ปง จ.พะเยา ธ.ก.ส.สนับสนุน

85

.ก.ส.หนุนสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดเล็กแบบกึ่งถาวรแก่ชุมชนบ้านแม่ทาย  อำภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา( เสื้อโปโลเหลือง ) และนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ( ชุดกากี ) ได้ให้เกียรติไปร่วมในพิธีเปิดฝายชะลอน้ำ ขนาดเล็กมูลค่า 2 แสนบาทเศษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธกส.โดยมีนายมาโนช บัวองค์ และนางณิศชากร พิมยศ 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และนายสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ ผอ.ธกส.พะเยา ( เสื้อแจ็คเก็ตเขียว )เป็นฝ่ายมอบฝาย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ( แจ็คเก็ตดำซ้ายมือ ) ได้ริเริ่มประสานงานเสนอ ธกส.อนุมัติสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรให้แก่ชุมชนบ้านแม่ทาย หมู่ 9 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา อันเป็นสายน้ำสาขาของต้นแม่น้ำยมเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้มาตรการป้องกันสถานการณ์โรคโควิดอย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ห่างจากตัวเมืองกว่า 80 กิโลเมตร