โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”บวบงู”

49

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดยพล.ต.รุศมนตรี  จิณเสน ผบ.มทบ.38/ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน   มอบหมายให้ พันโท ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2   โดยมี ร.อ.ธนกฤต นันทชัยศรี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ม.2 พัน.10 (ดีเจม้าศึก) ทหารพันธุ์ดี ม.2พัน.10  ดำเนินการ ปลูก บวบงู เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งมอบให้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยปลูกจำนวน 2,220 ต้นในพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน  โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่  23 ต.ค.63 เป็นต้นมา ปัจจุบัน บวบงูมีอายุได้ประมาณ 90 วัน ส่วนหนึ่งได้นำไปประกอบอาหารให้กับกำลังพลทหารกองประจำการและครอบครัวของกำลังพล  โดยประมาณเดือน เม.ย. 64 จะเก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ได้โดยประมาณ 25-30 ก.ก. เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่ต้องการต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน