ประธานสภาทนายแม่สะเรียง พร้อมช่วยผู้ถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน

160

วันที่ 2  กพ.64 นายสราวุธ ทิศอุ่น ประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่มีการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่า ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพต่อเมื่อไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในทางอื่น ดังนั้น ผู้สูงอายุรายใดได้รับเงินช่วยเหลือทางอื่นด้วยแล้วจึงไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพอีก เมื่อรับไปแล้วจึงต้องคืน โดยจำนวนเงินที่เรียกคืนสูงหลายหมื่นจนเป็นแสนบาทนั้น โดยได้ลงพื้นที่ไปช่วยแนะนำให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1.คุณยาย อรทัย มีพร้อม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 310 หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง(กรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) คุณยายเผยว่าได้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเมื่อปี พศ.2551 ณ อบต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และได้รับเบี้ยยังชีพตามที่กฎหมายกำหนด จนกระทั่งเมื่อ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม 2551  ลูกชาย พ.อ.อ.ยงยุทธ มีพร้อม อยู่หน่วยงานกองบินทหารอากาศ จ.ลพบุรี สังกัดกองทัพอากาศ เครื่องบินตกและเสียชีวิต ยายจึงได้รับสิทธิในฐานะมารดา ได้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งในตอนนี้ยายถูกระงับเบี้ยยังชีพมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นจำนวนเงิน 68,100 บาท จาก อบต.แม่ลาหลวง ซึ่งทำให้ยายเกิดความกังวลไม่สบายใจและเครียดเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเงินคืน ทุกวันนี้พอลูกชายเสียชีวิต ยายก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานตามลำพัง มีรายได้จากรับเบี้ยหวัดบำนาญที่ลูกชายเสียชีวิตเท่านั้น ยายไม่มีเงินคืนให้กับทางรัฐ จึงกลัว หลังจากนั้น ทางประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สะเรียง จึงได้เดินทางไปขอพบ นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายก อบต.แม่ลาหลวง เพื่อสอบถามและทำความเข้าใจกับการออกหนังสือเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ราย ที่ 2.คุณยายนวล มะโนธรรม อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คุณยายเผยว่า ได้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเมื่อปี พศ.2548  ณ ทต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีลูกชายเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด ฉก.ทพ.ที่36 ค่ายเทพสิงห์ อ.แม่สะเรียง ชื่อนายเลื่อน มะโนธรรม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 โดยที่ตนเองได้รับเบี้ยหวัดบำนาญของลูกชาย ในฐานะมารดามาตลอด ซึ่งพอปี 2548 ยายก็ได้ไปขึ้นทะเบียนตามสิทธิผู้สูงอายุ และได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดมาตลอด แต่พอมาเดือนมกราคม 2563 ยายได้รับหนังสือแจ้งระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ จาก ทต.แม่ลาน้อย  จากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยายไม่ได้รับเบี้ยยังชีพอีกเลย และทาง จนท.ทต.แม่ลาน้อย ได้แจ้ง จำนวนยอดเงินที่ยายรับซ้ำซ้อนและจะต้องคืนให้รัฐเป็นจำนวนทั้งสิ้น 96,000 บาท ซึ่งยายโอดครวญว่าเงินเกือบหนึ่งแสนบาทยายจะไปเอาที่ไหนมาคืน ทุกวันนี้เดินออกจากบ้านยังไม่ได้ ต้องใช้ไม้เท้า 4 ขาคอยพยุงเดิน และมีลูกสาวมาอยู่เฝ้าเลี้ยงดู

ทั้งนี้ นายสราวุธ ทิศอุ่น ประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สะเรียง กล่าวว่า กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นการดำเนินการของรัฐบาลผู้เสียหาย คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2552 แล้ว รวมระยะเวลาก็กว่า 11 ปีไปแล้ว และกระทรวงการคลังเริ่มมีการตรวจพบปัญหาความซ้ำซ้อนดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2562

ต่อมากรมบัญชีกลางก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แจ้งจังหวัด อำเภอและท้องถิ่นต่าง ๆ ในการทวงถามการขอเงินคืนไปยังผู้สูงอายุต่างๆที่รับเงินซ้ำซ้อนดังกล่าว ซึ่งอาจเกินระยะเวลา 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกเงินคืน เพราะ “ขาดอายุความ” ไปแล้ว อีกทั้งมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 10850/2559 ระบุไว้ชัดเจนว่า “จำเลยได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญไว้โดยสุจริตและนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนที่โจทก์จะเรียกคืน จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 412” ดังนั้นการที่กรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินดังกล่าว จึงใช้อำนาจกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นเองดังนั้น ผู้สูงอายุสุจริต ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจหลังถูกเรียกคืนเบี้ยชราบางรายไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้ และทางสภาทนายความแห่งประเทศไทยพยายามหาแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุให้รอฟังข่าวดี ทางภาครัฐไม่นิ่งนอนใจและจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ทุกฝ่าย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน