จีซีทำโครงการ ฮาวทูแยก.. แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ

วันที่ 31 ม ค นายนเรนทร์รัฐ รัตนวรพงศ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารทั่วไป นางสาวศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผจก.ส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ บริษัท พีทีทีจีซี ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์สำคัญให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ ถังขยะสีแดง จำนวน 150 ถัง แบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง และถุงขยะสีแดง จำนวน 15,000 ใบ สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus มีความทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ ได้รับการรับรอง Carbon Footprint และมีคำอธิบายด้วยภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาถิ่นของแรงงานต่างด้าวบนถุงและถังขยะสีแดง

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดการระบาดรุนแรงระลอกใหม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากการใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 จำนวนมาก ได้แก่ หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ถุงมือ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น หากไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการขยะที่เหมาะสมก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน พนักงานเก็บขยะ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะ และอาจทำให้ขยะติดเชื้อหลุดออกไปในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนิน โครงการฮาวทูแยก.. แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ เพื่อคัดแยกขยะและทิ้งอย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีก

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน