ระยองประกาศเปิดเมืองไม่เปิดบ่อน

79

เมื่อวันที่ 1 กพ. เวลา 09.30 น.ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง ห้องจันทร์สุดา ได้มีตัวแทนหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน มี ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รมช.สาธารณสุข ภาครัฐ นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง พล.ต.ต.มานะ  อินพิทักษ์   รอง ผบช.ภ.2รรท.ผบก.ระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ ว่าที่ นายก อบจ.ระยอง    นพ.สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ   สสจ.ระยอง  ภาคเอกชน นายสงวน  แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม  นายนพดล  ต้ังทรงเจริญ ประธานหอการค้าระยอง นางพิศมัย  ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง นายยงยุทธ เจริญสุข ประธานชมรมธนาคารระยอง  นายดำริ  ดวงนภา  ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระยอง และพระเทพสิทธิเวที  เจ้าคณะจังหวัดระยอง

ยังมีอีกหลายภาคส่วน มาร่วมเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยและชาวโลกว่าระยองไม่มีโควิด19จะเป็นเมืองสะอาดไม่ให้บ่อนเกิดขึ้นต่อต้านทุกรูปแบบการมีบ่อนเป็นการทำให้บ้านเมืองเสียหายเกิดโควิด19ครั้งนี้เสียหายร้ายแรงกว่าทหารอียิปน์ที่มาเเรื่องโควิดระยองครั้งที่แล้วทำให้คนทุกหมู่เหล่าได้รับความเจ็บปวดเสียหายกันทุกครัวเรือน ทั้งภาคเอกชนได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้ปรึกษาหารือว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้จึงประกาศร่วมกันที่จะเปิดเมืองชวนคนมาเที่ยวระยองมีของดีมากมาย ทำมาหากินการเกษตรและอุตสาหกรรม ไม่มีการเปิดบ่อนเด็ดขาด นายนพดล   ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าระยอง กล่าวว่าขออย่าให้มีบ่อนจะมีการติดป้ายทุกมุมเมืองต่อต้านการมีบ่อน

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รมช.สาธารณสุขกล่าวว่าจากการเกิดโควิด19 ที่ระยองครั้งนี้ปัญหาใหญ่มาจากการเกิดจากคนเป็นเล่นในบ่อนทำให้ระยองเสียหายมากครั้งนี้เจ็บหนักแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะดูแลพื้นที่ระยองไม่ให้มีบ่อนเกิดขึ้นรวมทั้งวัคซีนที่จะมาในเดือนมี.ค.ก็จะนำมาฉีดให้คนระยองอีกด้วย  ถ้าการที่จะเกิดบ่อนขึ้นมาอีกก็ต้องลองดูไม่มีทางเกิดขึ้นได้ประชาชนไม่เอาด้วยผมเชื่อมั่นและผลคนระยองโดยกำเนิด

พล.ต.ต.มานะ  อินพิทักษ์  รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ระยอง  กล่าวว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ภาคประชาชนมาส่งสัญญาณร่วมต่อสู้ไม่ให้มีบ่อน ตามเจตนาของท่าน ผบ.ตร.พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  อยู่แล้ว ตำรวจผม 1300 กว่าคนยินดีขอให้แจ้ง 191 หรือแจ้งที่ผมโดยตรงยินดีที่จะไปกวาดล้าง ตลอดระยะเวลา 1 เดือนก็ให้นโยบายผกก.ทุกสถานีห้ามมีบ่อนการพนัน ตู้ม้าเด็ดขาดถ้ามีย้ายทันที  ขอบอกอีกครั้งว่าระยองต้องไม่มีบ่อนโดยเด็ดขาดผมรับรองด้วยความเป็นเขยระยองของผมไม่มีการปากว่าตาขยิบ.ส่วนเรื่องทางคดีการพนันได้ออกหมายจับ 2 รายแล้วขยายผลไปที่อีสานด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน