มทบ.35 Big Cleaning day บรรเทามลพิษ PM2.5

43

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.10 น.ที่บริเวณถนนด้านหน้า มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  พล.ต. ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleanin day) พร้อมด้วย  พ.อ.กิตติ ด้วงแจ้ง รอง ผบ.มทบ.35 พ.อ.ธำรงศักดิ์  บุญทักษ์ เสนาธิการ มทบ.35 พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง.เสนาธิการ มทบ.35 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อล้างฝุ่นและมลพิษทางอากาศ เพื่อบรรเทามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน (PM 2.5) และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ยังมีมาตการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลและประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณศูนยอาหารหน้าค่ายพิชัยดาบหัก สถานีสารวัตรทหาร และการสัญจรไปมาบนถนนสายหลักหน้าค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมีกำลังพลจาก มณฑลทหารบกที่ 35 กรมทหารม้าที่ 2 ,กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ,ชมรมกตัญญูคลับ ( จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) และ รด.จิตอาสาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ภายในมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหักอีกด้วย

ประสิทธิ์     ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/รายงาน