ทีมม้าแก่ต่อลมหายใจให้คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน

36

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ทีมม้าแก่ กองทุนอนุรักษ์เอกวารโบราณเมืองน่าน โดยนายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท. ครูภูมิปัญญาไทยพร้อมทีมงาน ที่ได้ต่อลมหายใจ ให้คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน สืบพระซาสนาต่อไป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทินเจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่านและคณะศรัทธาคุณลุงคุณป้าที่เมตตามาช่วยกันต้มใบลานตาม ขนบของเมืองน่าน ทราบจาก พระคุณเจ้าว่าต้มใบลานครั้งสุดท้าย ที่ท่านได้รับทราบประมาณพ.ศ. 1508 หายไปกว่า 50 ปีแล้วครับ

นายสมเจตน์ วิมลเกษม  เปิดเผยว่า การมาร่วมงานครั้งนี้ทำให้รู้ว่ากว่าจะได้เป็นใบลานมาเขียนนั้น ต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนมากมาย จึงรู้ถึง “คุณ”และ “ค่า” ของใบลาน บางคนอาสาจะปลูกต้นลานไว้ที่สวนก็มี เกิดสัญญาใจที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างคัมภีร์ใบลานร่วมกันเพื่อจารพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ร ว่าเมื่อเขียน (จาร) ธรรมใบลานเสร็จ จะได้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันอีกครั้ง ณ พระวิหารวัดภูเก็ต  จึงขออนุโมทนาบุญกุศลต่อทุกปัจจัยของมิตรแก้วสหายคำที่ได้มีจิตศรัทธาซื้อหนังสือ “ถอดรหัสวัดภูมินทร์” และร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาทำให้กองทุนฯได้มีปัจจัย ทำงานที่แสนยากนี้ได้สำเร็จครับจะสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่านเยี่ยงนี้ตราบสิ้นลม

สำหรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีศรัทธาอยากมีส่วนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 695-0-26579-4  ธนาคารกรุงไทย กรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ นายสมเจตน์ วิมลเกษม เบอร์โทรศัพท์ 0892663770 หรือ 0612984747

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน