รำลึก 7 ปี มรณกาล”อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง”

57

เช้าวันที่ 30 ม.ค.64 พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ได้นำสามเณร ศรัทธาประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในงาน รำลึก 7 ปี มรณกาล พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ และ ” งานวันกตัญญูบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อดีตเจ้าอาวาสทั้ง 3 รูปวัดศรีบุญเรือง  ซึ่งประกอบไปด้วย พระครูอนุสรณ์สาศนาเกียรติ  (ครูบาเส่งปาน) พระครูอนุสรณ์ปัญญาทร (พระครูคำหน้อย) และ พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ (ครูบาเขมรินทร์)   ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 “พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง  ได้ถึงแก่ มรณะภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10.32 น. สิริอายุ 62 ปี 32 พรรษา  โดยพระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ เป็นพระผู้มีเมตตากับเด็กชาวเขาด้อยโอกาส  พระผู้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  เป็นพระนักพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ฯการเรียนรู้ของเด็กชาวเขาด้อยโอกาส  โดยผ่านการบวชปอยส่างลอง หรือ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในทุกๆปี  พร้อมได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี เมื่อปี 2554 เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม และบาลี และแผนกสามัญ ตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 มีสามเณรศึกษาอยู่เริ่มแรก 120 รูป จาก 5 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ละว้า ไทยใหญ่ พื้นเมือง และม้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามเณรด้อยโอกาส เนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า เด็กต่างด้าว หรือเด็กตกหล่น รวมทั้งพ่อแม่นำ มาบวช ในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วปล่อยให้อยู่ที่วัดต่อเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน

นอกเหนือจากการเรียน ด้านธรรมบาลี และการศึกษาสามัญแล้ว สามเณรเหล่านี้ ยังได้รับการฝึกสอนในด้านวิชาชีพ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษา สร้างอาชีพสามเณรชาวเขา ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ต้องการให้สามเณร มีวิชาชีพมีทักษะติดตัว เนื่องจากแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ ด้านสติปัญญาไม่เท่ากัน สำหรับวิชาชีพที่ทำการฝึกสอนให้กับสามเณรที่ศึกษาอยู่ในวัดนี้ ประกอบด้วย การถักเชือกทำสร้อยคอ กำไรข้อมือ การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ การเย็บผ้า การตัดผม เป็นต้น ชิ้นงานของสามเณรทุกรูป ทางวัดจะวางจำหน่วย ให้แก่สาธุชนที่เดินทางมาเที่ยววัด และได้นำเงินรายได้ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับสามเณรต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน