เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร

50

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน  ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อำเภอแม่ลาน้อย  จำนวน 500 ชุด   โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ มอบแก่ตัวแทนประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยในวันนี้  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน