ใจบุญบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาครพ.บ้านโป่ง

100

แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน