กลุ่มจีพีเอสซีมอบอุปกรณ์ให้อปท.ระยอง-ชลบุรี

60

นายวสันต์ สุสุนทร  ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.  นำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  มี หน้ากากอนามัยจำนวน 37,500 ชิ้น  เจลแอลกอฮอล์จำนวน 8,000 ขวด มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จำนวน 10 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 แห่ง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนชนในพื้นที่ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน