“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

คนไทยไม่ทิ้งกันเซเว่น อีเลฟเว่น ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับรพ.บ้านแหลม, รพ.บ้านลาด, รพ.พระจอมเกล้าฯ และ รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

29ม.ค.64/ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้กับรพ.บ้านแหลม, รพ.บ้านลาด, รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี และรพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ล่าสุด คุณศุภฤกษ์ ปักเขตานัง ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมเป็นผู้แทนมอบให้กับแพทย์หญิงอุทัยวรรณ โยคณิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ขณะเดียวกัน คุณปทุมรัตน์ ชุมบัวจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมเป็นผู้แทนมอบให้กับแพทย์หญิงปิยนุช ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด, คุณศิริพร ศรนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี และ คุณนพสิทธิ์ โชติสถิตย์โภคิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน