กทม.แจงออกไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดโควิดไม่มั่ว

52

กทม. ยืนยันการออกไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดชัดเจนตามขั้นตอนของการสอบสวนโรคและเป็นไปตามกฎหมายก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ

28 ม.ค.64/ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการออกไทม์ไลน์ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ว่าการออกไทม์ไลน์เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของการสอบสวนโรคและเป็นไปตามกฎหมายก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จะทำการสอบถามประวัติ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ป่วยเคยไป จากนั้นทีมแพทย์หรือพยาบาลจะออกใบสอบสวนโรค หรือโนเวล (NOVEL) เพื่อส่งต่อให้กรมควบคุมโรคติดต่อและกรุงเทพมหานครได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ กทม. ได้รับใบ NOVEL และทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย กทม.จะทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติม เพื่อสอบถามรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางในแต่ละวันของผู้ป่วย และเสนอคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทย์ พยาบาล และนักกฎหมาย ร่วมกันพิจารณาเพื่อเผยแพร่ไทม์ไลน์ต่อสาธารณะต่อไป

สำหรับกรณีที่มีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลไทม์ไลน์หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปแล้วนั้น โฆษกของกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่า กรณีในช่วงแรกที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้ กทม. จะใช้ข้อมูลที่ได้รับตามใบ NOVEL ในการเผยแพร่ไทม์ไลน์  จากนั้นเมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติมก็จะนำไปปรับไทม์ไลน์ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ป่วย อย่างไรก็ตามในรายที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนอาจต้องสอบสวนเพิ่ม  จึงขอความร่วมมือผู้ป่วยติดเชื้อให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยยืนยันว่าใช้ข้อมูลเพื่อควบคุมโรคเท่านั้นและจะต้องมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมีข้อสงสัยในข้อมูลที่ได้รับจากผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ    ซึ่งที่ผ่านมา กทม. ขอขอบคุณผู้ป่วยที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ได้โดยเร็ว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน