“อัครเดช” ขอรัฐบาลทบทวนไทยชนะ

70

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านโป่ง เรื่องโครงการเราชนะของทางรัฐบาล อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการเราชนะ เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งที่ 2 เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน รวม 7,000 บาท แต่ปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะ คนยากไร้ คนชรา กลุ่มคนเปราะบาง และคนที่ไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ ได้ร้องเรียนถึงเรื่องการรับเงินเยียวยา ซึ่งตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำเรื่องเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎร ขอให้รัฐบาลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ช่วยพิจารณาหาวิธีเยียวยาให้กับประชาชนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือมือถือ ให้ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาจากภาครัฐกรณีดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชน.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี /รายงาน