รวมพลังชุมชน ทำแนวกันไฟและชิงเผา

53

27 ม.ค.64 ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์  หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายวีระ ศรีบุญมา ผญบ.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.แม่สะเรียง พร้อม ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่สะเรียง ร่วมกับ ราษฎรบ้านไร่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำแนวกันไฟและชิงเผาบริเวณป่าช้า และป่าชุมชน บริเวณด้านหลัง รร .บ้านไร่วิทยา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในห้วงต่อจากนี้ไป

นายกู้ชาติ  สง่าศรี หน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รายงานถึง สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เมื่อคืนที่ผ่านมาได้นำ จนท. เข้าดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ บริเวณไฟไหม้ป่า บนด่านศุลกากร  หมู่ที่ 1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  คาดว่าสาเหตุ มาจากเผาไร่  และเข้าดับไฟบริเวณไฟไหม้ป่า ด้านทิศเหนือวัดถ้ำพระโบราณ  หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง  โดย รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ทหารพราน จึงระดมพลเข้าช่วยกันดับเมื่อคืนที่ผ่านมาพบพื้นที่เสียหาย ประมาณ 18  ไร่ ในพื้นที่ป่าเต็งรัง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สาเหตุคาดว่า มีชาวบ้านเข้าไปเผาขยะแล้วทำให้เกิดไฟลุกลาม

 ทุกปีที่ผ่านมา จ.แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมือง ส่งผลทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับในพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน