นาน้อยประชุมป้องไฟป่าและหมอกควัน

26

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  อ.นาน้อย จ.น่าน ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานจัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันศูนย์ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำ และร่วมประจำจุดเฝ้าระวังลงทะเบียนการเข้า-ออก ของประชาชนที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ประจำจุดที่ 19 บ้านแต ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สำหรับ สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี นายเจตน์  อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ประจำจุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนการเข้า-ออก ของประชาชนที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายฯบ้านแต ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ออกตรวจลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และดำเนินการชิงเก็บตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาแปรสภาพเป็นปุ๋ย ประมาณ 35 กิโลกรัม บริเวณป่าดอยแต ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน