“สวนสุนันทา”ยืนอันดับ 1 ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ

286

“เว็บโอเมตริกส์” เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยืนอันดับ 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ

27ม.ค.64/  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้ข้อมูลว่า เว็บโอเมตริกส์ (Webometrics Ranking of World University)  ประเทศสเปน  เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (January 2021 Edition 2021.1.0) ผลปรากฎว่า  มรภ.สวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขยับขึ้นอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 1,906 ของโลก

สำหรับประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 189 แห่ง ที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน

1.ด้าน visibility (impact) คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50%

ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 6 ของประเทศ***

2.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%

ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 18 ของประเทศ***

3.ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40%

ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 22 ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อย่างไรก็ตาม การรักษาอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น เป็นวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่ได้วางเป้าหมายไว้ว่า ในบรรดามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ควรจะอยู่ใน 15 อันดับแรก ส่วนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอยู่ 38 แห่งนั้น จะต้องมีอันดับเป็นที่ 1 ของกลุ่มให้ได้  ซึ่งจากการประกาศผลครั้งนี้  ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สวนสุนันทาสามารถรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 13  แถมขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงยืนหยัดได้ในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนที่ท้าทายเช่นนี้ มาจากผลแห่งความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ  ตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย  ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  ที่วางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  และขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ช่วยกันขับเคลื่อนสู่การเป็น”มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นสมัยที่ 13 อย่างเต็มภาคภูมิในครั้งนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน