ปราบไม่หมด! ปีนี้เร่งกำจัดผักตบชวากว่า 2 ล้านตัน

60

ชลประทาน ร่วมแถลงแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวา เผยปี 2563 ได้กำจัดผักตบชวากว่า 2,749,774 ตัน ส่วนในปีงบประมาณ 2564  มีแผนในการกำจัดวัชพืชกว่า 2,792,688 ตัน

27 ม.ค.64 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ปี 2564 โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้กำจัดผักตบชวากว่า 2,749,774 ตัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ (ปตร.) โพธิ์พระยา ถึง ปตร.พลเทพ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำน้อย บริเวณเหนือ ปตร.ผักไห่ ถึง ปตร.บรมธาตุ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระรามหก ถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางยาว 108 กิโลเมตร, และแม่น้ำบางปะกง ระยะทางยาว 262 กิโลเมตร ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน มีแผนในการกำจัดวัชพืชกว่า 2,792,688 ตัน พื้นที่ดำเนินการประมาณ 20,387 ไร่ กำจัดวัชพืช 330 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 22 ลุ่มน้ำ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน