โคนมปลื้ม “จุรินทร์-เฉลิมชัย” แก้นมล้นตลาด

41

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พร้อม ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์

นายอัครเดช ส.ส.ราชบุรี กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ประสานการแก้ไขปัญหา ให้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าแสดงความขอบคุณต่อรัฐมนตรี ที่ได้ช่วยผลักดันการอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหานมล้นตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สืบเนื่องจากสหกรณ์ฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย ได้ทำเรื่องเสนอของบประมาณในการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ต่อมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.พาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาโควิด-19 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,477 ล้านบาท เพื่อนำไปชื้อนมกล่องสำหรับเยาวชน ในโครงการนมโรงเรียน เป็นการแก้วิกฤตินมล้นตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน