1 ก.พ.บางกอกแอร์เวย์สเปิดบริการกรุงเทพฯ – ตราด ,กรุงเทพฯ – สุโขทัย

47

กรุงเทพฯ / 26 มกราคม 2564 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทำให้สายการบินฯ จะมีเที่ยวบินให้บริการรวม 7 เส้นทางบิน ดังนี้

  1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ)
  2. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)
  3. เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ)
  4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)
  5. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
  6. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)
  7. เส้นทางกรุงเทพ – สุโขทัย (ไป-กลับ)

ทั้งนี้เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ), เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ)  และเส้นทางภูเก็ต – สมุย (ไป-กลับ)  ยังคงยกเลิกให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564อและสายการบินฯ ยังคงปิดการให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร (ถ.วิภาวดีรังสิต) และห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับเวลาทำการของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด จะปรับเวลาชั่วคราว ไปจนถึงวันที่
27 มีนาคม 2564

สนามบินเวลาทำการ (ชั่วคราว)
สมุย09.00 น. – 19.30 น.
สุโขทัย06.00 น. – 20.00 น.
ตราด08.00 น. – 17.00 น.

 

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินได้ทาง www.bangkokair.com/flight/flightSchedule หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH

อีเมล: reservation@bangkokair.com

สำนักงานขาย: https://www.bangkokair.com/our-offices

สำรองที่นั่ง: https://www.bangkokair.com