จ.ปทุมธานีตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

148

ผู้ว่าฯปทุมธานี ร่วมกับ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตรวจเชิงรุก ค้นหาเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิค-19กลุ่มแรงงานต่างชาติและพนักงาน จำนวน 150 คน

26ม.ค.64/ ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี คุณชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  นางสุจินต์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี  ร่วมกันลงพื้นที่และให้กำลังใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00น.

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ร่วมกับสถานประกอบการโรงงาน ทำการตรวจค้นหาเชื้อโควิค 19 เชิงรุก กลุ่มแรงงานต่างชาติ/พนักงาน จำนวน 150 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติ และเก็บตัวอย่างโดยเสียบแท่ง swab บันทึกและเช็คประวัติการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทางบริษัท มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน การทำความสะอาดจุดสัมผัส ตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จะออกตรวจเชิงรุกเพื่อไม่ให้มีคนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาล ลดการแออัด และ เป็นการป้องกันเบื้องต้น หากพบว่ามีอาการอาการป่วยและติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ก็จะรักษาและเข้ากระบวนการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน