คนใจบุญสร้างบ้านให้คนจน ส่งมอบหลังที่ 168

137

ในยุคโควิด 19 ยังมีผู้ใจบุญสร้างบ้านมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ จ.สกลนคร 2 หลัง เหลือเชื่อนับเป็นหลังที่ 168 และยังจะสร้างต่อไปอีกเรื่อยๆ

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 8 บ้านพาน ต.ขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พันเอก (พิเศษ) หญิงกมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาโครงการบ้านประชาชน มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา และพันเอกหญิง อภิญญา ธุรีสังข์ นายทหารหญิงโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นผู้แทน นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิปิยะมิตร  ส่งมอบบ้านหลังที่ 167 ให้ประชาชน ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจาก นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น ได้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่า น.ส.สมเพศ กวานสุพันธ์ อายุ 63 ปี เป็นผู้สูงอายุมีความพิการเดินไม่ได้  มีฐานะยากจน มีพียงรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อประทังชีพเท่านั้น  ซ้ำไปกว่านั้น ยังต้องเลี้ยงดูบิดา อายุ 95  ปี  ที่สายตาพร่ามัว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  นอกจากนี้หลานสาวเป็นผู้พิการทางสมอง  อาศัยอยู่ในบ้านเก่าผุพัง ต้องขออาศัยไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน  ด้วยเหตุนี้ อบต.ขมิ้น จึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวดังกล่าว  ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดชื้ออุปกรณ์ก่อสร้างบ้านจากมูลนิธิปิยะมิตร และได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญในชุมชน สร้างความปลื้มปิติ ให้กับครอบครัวนี้เป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น  ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 9 บ้านประชาสุขสันต์ ต.ขมิ้น เพื่อสงมอบบ้านหลังที่ 168  ให้กับครอบครัวของ น.ส.นฤมล สิงหันต์ อายุ 59 ปี สามีเสียชีวิตอาศัยอยู่กับลูกหลาน จำนวน 5 คน กำลังศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน ด้วยความที่มีฐานะยากจน อาชีพรับจ้าง มีบุตรสาว และบุตรชายทำงานที่ต่างจังหวัด ส่งเงินมาให้บ้างแต่ไม่พอใช้จ่าย เป็นภาระให้ต้องดูและหลานคนเดียว ความเป็นอยู่ที่ขัดสนยากลำบาก มีรายได้เสริมจากการหาหน่อไม้ เห็ด ผักหวานในป่าท้ายหมู่บ้านไปขาย ต้องหาเช้ากินค่ำ อาศัยบ้านไม้เก่าๆไม่มั่นคงแข็งแรง สภาพทรุดโทรมนับวันจะพังถล่มลงมา ดังนั้น อบต.ขมิ้น จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิปิยะมิตร  ทำการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆที่ได้บ้านใหม่ ในการนี้ อบต.ขมิ้น ยังขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิปิยะมิตร มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ยังคงหนาวเย็น เนื่องจากอยู่ติดเชิงเขาภูพาน และจากการสร้างบ้านส่งมอบให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสดังกล่าว ถือว่าหหาได้ยากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน