ศาลฎีกาสั่งจำคุกอดีตสว.ขัดขวางการเลือกตั้ง

47

จากกรณีกลุ่ม  กปปส.พัทลุง  ภายใต้การนำของนายทวี  ภูมิสิงหราช  อดีต  สว.พัทลุง  พร้อมพวก  ได้รวมตัวประท้วงการเลือกตั้ง  ส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  ในช่วงเดือน ตุลาคม  – ธันวาคม  2556   ต่อมาเมื่อวันที่ 13  มกราคม  2557   กลุ่ม กปปส.พัทลุง ได้ประกาศมารวมตัวกันครั้งใหญ่ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง  จากนั้นก็จะได้นำกลุ่ม กปปส.พัทลุง เดินต่อต้านการเลือกตั้งทั่วประเทศ   ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2557

หลังจากนั้นได้มารวมตัวกันที่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง  เพื่อเปิดเวทีคู่ขนานกับ กปปส.ในกรุงเทพฯ พร้อมส่งกำลังออกไปปิดสถานที่ราชการต่างๆ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ยกเว้น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ อัยการจังหวัด ศาลจังหวัดพัทลุง เพื่อต่อต้านการทำงานของระบอบทักษิณ ภายใต้การควบคุมดูแลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี  ต่อมากลุ่ม กกปส.พัทลุงก็ได้รวมตัวกันคัดค้านและขัดขวางการเลือกตั้ง  ส.ส.ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2557

ต่อมา  กกต. พัทลุง  ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องกลุ่ม  กกปส.พัทลุง  ซึ่งมีนายทวี  ภูมิสิงหราช   อดีต  สว.พัทลุง  เป็นจำเลยที่  1  นายจรูญ  พรรณราย  เป็นจำเลยที่  2  นายประหยัด  อินทองปาน  เป็นจำเลยที่  3  นายปิติพันธุ์  จุรุพันธุ์  เป็นจำเลยที่  4  นายปราโมทย์  เพชรดวง  เป็นจำเลยที่  5  นายดรณ์  พุมมาลี  เป็นจำเลยที่  6  นางโฉมพิไล  บุญผลึก  เป็นจำเลยที่  7   นางวิมล  พงศ์จันเผือก  เป็นจำเลยที่  8  นายสันติชัย  ชายเกตุ  เป็นจำเลยที่  9  นายเฉลียว  เกื้อสุข  เป็นจำเลยที่  10 (เสียชีวิต)  และนายสุพลชัย  คงเขียว  เป็นจำเลยคนที่  11

ช่วงสายวันที่  25ม.ค.64  ศาลจังหวัดพัทลุง  ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา  คดีอาญาหมายเลขแดงที่  4005/2560  ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง  โจทย์  กับนายทวี  ภูมิสิงหราช  กับพวกรวม  11  คน  ในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง  โดยศาลฎีกาได้พิพากษาจำคุกนายทวี ภูมิสิงหราช    2 ปี 12 เดือน  นายสุพลชัย   คงเขียว โทษจำคุก 2 ปี  14  เดือน  นายประหยัด อินทร์ทองปาน จำคุก  2  ปี 8  เดือน ปรับ 60,000  บาท  รอลงอาญา  นายจรูญ  พรรณราย จำคุก  2  ปี  8  เดือน ปรับ 60,000  รอลงอาญา  นายปิติพันธุ์  จุรุพันธ์   จำคุก  1 ปี  12  เดือน  ปรับ   50,000บาท  รอลงอาญา   นางวิมล พงษ์จันเผือก โทษจำคุก 1 ปี 8 เดือน ปรับ 40,000   บาท  รอลงอาญา  นายสันติชัย  ชายเกตุ โทษจำคุก  8   เดือน  ปรับ 20,000 บาท  รอลงอาญา  นายปราโมทย์  เพชรดวง  ยกฟ้อง   นายดอน พุมมาลี ยกฟ้อง และนางโฉมพิไล บุญผลึก ยกฟ้อง  ซึ่งผู้ที่ถูกศาลฎีกาลงโทษจำคุก  จะต้องเว้นวรรคการเมือง  5  ปี  ยกเว้นผู้ถูกยกฟ้องที่ไม่ถูกเว้นวรรคการเมือง  5  ปี

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน