รพ.บ้านโป่ง แนะวิธีดูแลผู้สูงอายุป้องกันไวรัสโควิด-19

60

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ที่เป็นสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก บางรายอาจมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ กรมควบคุมโรคขอให้ผู้ที่ออกไปทำงานข้างนอก แล้วกลับเข้าบ้านทุกวันตอนเย็น ควรระมัดระวังอย่าประมาท ลดการใกล้ชิดกับคนครอบครัว เพราะอาจนำเชื้อมาแพร่กระจายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ทาง รพ.บ้านโป่ง แนะ 5 วิธีปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อป้องกันผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น 2.ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องออกนอกบ้านหรือมีคนมาเยี่ยม 3.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4.แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว

และ 5.หากออกไปนอกบ้านเมื่อกลับมาให้รีบอาบน้ำและสระผมทันที นอกจากนี้ หากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ควรเว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ขอให้อยู่บ้านงดไปร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ต่างๆ หากิจกรรมในบ้านทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายเบาๆ เป็นต้น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรือที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน