“อัครเดช” เสนอขุดลอกแม่กลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

48

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำเรื่องเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไข โดยปัจจุบันพื้นที่ ต.ลาดบัวขาว ต.ท่าผา ต.เบิกไพร ต.คุ้งพยอม ต.นครชุมน์ และ ต.บ้านม่วง แม่น้ำแม่กลองเกิดตื้นเขิน ทำให้ลำน้ำเปลี่ยนทิศกัดเซาะริมตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้กรมเจ้าท่า สังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะริมตลิ่งในระยะยาว ต่อมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัย บริเวณเทศบาลตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมถนนสายสามแยกกระจับ-หนองโพ ขอให้กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาทำท่อระบายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน