เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายต้นข้าวเสียหายหนัก

72

ผู้สื่อข่าว  จ.พัทลุง  รายงานว่า  เมื่อเวลา 10.30  น.วันที่  23ม.ค.64 ที่วัดเขาดิน  หมู่ที่  5  ต.มะกอกเหนือ  อ.ควนขนุน  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  พร้อมนายสมคิด  รัตน์วงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  และคณะ  ลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกรชาวนาในท้องที่  ม.1,5,7  ต.มะกอกเหนือ  อ.ควนขนุน  ที่พื้นที่นาข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายต้นข้าวเสียหายหนักมากกว่า  1,800  ไร่  โดยมี  นางสาวศรอนงค์  สมสงพันธ์  นายอำเภอควนขนุน  และนายอนันต์  มณีประสิทธิ์  กำนันตำบลมะกอกเหนือ  และคณะ ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้  พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ระบาดในนาข้าวที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่   สังข์หยด  และหอมปทุม ในพื้นที่  3  หมู่บ้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น  ซึ่งในวันที่  18  มกราคม  2564  ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน  ต.มะกอกเหนือ  ผู้นำท้องถิ่น  ได้ร่วมกันใช้โดรนและเครื่องฉีดพ่นแบบสายสะพายฉีดพ่นสารเคมีช่วยเหลือชาวนาไปแล้ว  141  ราย  ในพื้นที่ปลูกข้าว  2,447  ไร่

นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  เผยว่า  เกษตรกรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ที่ได้ทำประกันไว้กับ  ธ.ก.ส. ก็จะได้รับการช่วยเหลือ   ส่วนชาวนาที่ไม่ได้ทำประกันไว้ ทางจังหวัดก็ต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปตาความเหมาะสม ในขณะที่นายสมคิด  รัตน์วงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  ได้แนะมาตรการ การแก้ปัญหาระยะยาวให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่แห่งนี้   โดยจะเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวพันธุ์เดิมที่เป็นข้าวพันธุ์หอมปทุม ข้าวไรซ์เบอรรี่ และข้าวสังข์หยด ไปเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานศัตรูนาข้าว  คือ ข้าวพันธุ์ กข-43 และพันธุ์ข้าว กข-79   ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดหาพันธุ์ข้าวมาให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวนาต่อไป   อย่างไรก็ตามเพลี้ยดังกล่าวยังแพร่ระบาดในนาข้าวพื้นที่  ม.1  ต.ชัยบุรี  อ.เมืองพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 50ไร่  และพื้นที่นาข้าวหมู่ที่  6  ต.วังใหม่  อ.ป่าบอน  ประมาณ 10 ไร่.อีกด้วย

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน