สร้างฝายซีเมนต์น้ำล้น บ้านแม่ทาย

231

...สนับสนุนสร้างฝายซีเมนต์น้ำล้น บ้านแม่ทาย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

22ม.ค.64/ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ปง จ.พะเยาและ นายก อบต.ออยได้ร่วมเดินทางไปดูการ สร้างฝายซีเมนต์น้ำล้น ที่บ้านแม่ทาย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ ธกส.ได้อนุมัติให้สร้างตามข้อเสนอของชมรมฯในวงเงิน 2 แสนบาท โดย ธกส.อนุมัติตรงไปถึงเกษตรกรบ้านแม่ทายเป็นฝ่ายร่วมแรงและซื้อหาวัสดุไปสร้างด้วยตนเอง โดยมีนายช่างของ ธกส.ให้คำแนะนำ และจะมีพิธีเปิดฝายกักน้ำในวันที่ 1 ก.พ.นี้ โดยนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงให้เกียรติเป็นประธาน