มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติ

31

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี ประธานชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน พร้อมคณะกรรมการชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ได้มอบ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง จำนวน 4 เครื่อง แก่ สถานบริการสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน”  โดยมี นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข และ จนท.จาก รพ.สต. /สสช. ในเขตอำเภอสันติสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อความสะดวกในการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขดังกล่าว ตามมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน