ชมรมวิ่งเมืองงาช้างดำมอบหมวกกันน็อก

40

เมื่อวันที่  21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อม นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านและสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน รับมอบหมวกกันน็อก จำนวน 300 ใบ สำหรับเด็กเล็ก นักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมอบโดย ชมรมวิ่งเมืองงาช้างดำ จังหวัดน่าน โดย นายพุฒิวงศ์  คงสวรรค์ ประธานชมรมฯและคณะกรรมการชมรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีความปลอดภัยโดยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่มีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ปกครอง

หลังจากนั้น นายสุรพล  เธียรสูตร นายกฯ ได้ให้ความรู้ในชั้นเรียนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งเด็กมีความสนใจและตั้งใจฟัง โดยสัญญาว่าจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อมีการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน