ผู้ช่วยปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ เดอะไนน์ พระราม 9

61

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล  ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร  (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางเรณู ซื่อสัตย์  ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารเขต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร โดยเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยมี นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 3   จากซ้าย) ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติตามมาตรการของร้านค้าทั่วศูนย์การค้า เมื่อวันก่อน

ภายหลังจากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด – 19  ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  และ ร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อาทิ มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ  ผู้เข้ามาใช้บริการ เช็คอินไทยชนะ จัดสรรพื้นที่แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนี้ทาง ศูนย์ฯ ยังได้มีการเพิ่มมาตรการด้านการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน และทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกคน