โรงงานเอสซีจีพีบ้านโป่ง มอบหน้ากากอนามัย

103

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางชญานิน จำปาทอง ท้องถิ่นอำเภอบ้านโป่ง รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผอ.โรงงานเอสซีจีพีบ้านโป่ง และ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ ผจก.ส่วนชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับหน้ากากอนามัยชนิดนี้ ผลิตโดยฝ่ายนวัตกรรมของ บริษัท SCGP ใช้วัสดุ 3 ชั้น ชนิดทั่วไป (Non-medical mask) มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอย หรือสารคัดหลั่งของเหลว สามารถป้องกันฝุ่นละออง กระชับใบหน้า แผ่นกรองผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด และปลอดภัย.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน