รพ.น่าน แนะนำ ทานอาหารทะเลปลอด โควิด -19

53

ด้วยสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วย โควิด – 19 เป็นจำนวนมาก  เนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายท่านวิตกกังวลไม่กล้ารับประทานอาหารทะเล เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในการบริโภคอาหารทะเล

ในช่วงนี้โรงพยาบาลน่านจึงขอแนะนำ ข้อปฏิบัติเพื่อให้การรับประทานอาหารทะเล ปลอดภัยจากโควิด -19

1.สวมหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

2.การสัมผัสอาหารทะเล หรืออาหารดิบ ต้องสวมถุงมือทุกครั้ง ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง และไม่หยิบอาหารทะเลสดขึ้นมาดมกลิ่น พิสูจน์ดูว่าสดหรือไม่

  1. การซื้ออาหารทะเลแช่เย็น/แช่แข็ง เมื่อนำกลับมาบ้าน ให้ใช้น้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้มก่อนนำไปประกอบอาหาร
  2. ล้างมือ ควรล้างมือให้สะอาดก่อนจับใบหน้าทุกครั้ง
  3. ล้างอาหารทะเลด้วยน้ำสะอาด ในปริมาณที่มากพอ สวมถุงมือ และต้องทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่
  4. การประกอบอาหาร ต้องปรุงสุกด้วยความร้อนสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป
  5. งดรับประทานอาหารทะเลแบบดิบ หรือกึ่งสุก กึ่งดิบ
  6. ยึดมาตรการ ล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช่ภาชนะร่วมกับคนอื่น
  7. ภาคขนส่ง ต้องมีมาตรการเรื่องความสะอาด ป้องกันตลอดเส้นทางของอาหาร
  8. ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ควรหมั่นตรวจเชื้อไวรัสในพนักงาน และให้มาตรการคัดกรองไข้พนักงานก่อนเข้าทำงานรวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามันตลอดเวลา

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน