อบต.บ่อสวก นำ Big cleaning day ถนนเมืองน่าน

58

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ตำบลบ่อสวก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยการนำของนายสมผล  ใหม่แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวก กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day เพื่อเก็บขยะสองข้างทางของถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ตำบลบ่อสวก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ 90 กิโลกรัม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คนในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ เว้นระยะระหว่างกัน  สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน