ผู้พิการ-ผู้สูงอายุยิ้มรับโครงการอุ่นไอรักความหนาว

80

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทโย้ย ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  นาย กานต์ กาจนวงสกุล นายอำเภออากาศอำนวย  เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาวและถุงมือ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย  ทั้งนี้ พันเอก ณฐพล ผิวเณร หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับนโยบาย จาก พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชการทหารพัฒนา ( ผบ.นทพ.) และจัดเครื่องกันหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งในขณะนี้ พื้นที่จังหวัดสกลนคร มีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 10 -15 องศา ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน  ทำให้ประชาชนผู้ยากไร่ เด็ก ผู้สูอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และราษฎรผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ในการนี้ ได้เดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มพร้อมเงินสด แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ครอบครัวของ นางสุบิน งิ้วโสม อายุ 79 ปีบ้านเลขที่ 49 หมู่ 18 ต.อากาศอำนวย มารดาของ นายเรียงสิน งิ้วโสม อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางร่างกาย การเคลื่อนไหว พิการทางจิตใจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีนายสมศักดิ์ งิ้วโสม อายุ 48 ปี พิการทางจิตใจ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทำให้นางสุบิน งิ้วโสม ผู้เป็นมารดาต้องรับภาระเลี้ยงดู แต่จากการมีฐานะยากจนหน่วยทหารจึงได้ให้การช่วยเหลือ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี นางสุบิน งิ้วโสม เลขบัญชี 4440197183 ธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอำนวย

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน