รอมา 29 ปีอนุมัติจ่ายค่าชดเชยที่ดินฝายหัวนา

75

ชาวศรีสะเกษเฮ! “รมว.เฉลิมชัย” เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติจ่ายค่าชดเชยค่าที่ดินฝายหัวนา หลังราษฎรซึ่งทำกินอยู่บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อน เรียกร้องสิทธิการรับค่าชดเชยมานานถึง 29 ปี เร่งแก้ปัญหาในที่ก่อสร้างเขื่อนราษีไศลต่อเนื่อง

20ม.ค.64/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว. เกษตรฯ ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ซึ่งประชุมผ่านวิดีโอ คอนเฟอร์เรนส์ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน 82 แปลง เนื้อที่ 422 ไร่เศษ เป็นเงิน 52.78 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและมีสิทธิ์ได้รับค่าขนย้าย 22 แปลง เนื้อที่ 206 ไร่เศษ เป็นเงิน 9.29 ล้านบาท โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยกลุ่มละ 3 คน

   

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งนำเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี จ่ายเงินค่าทดแทนและค่าขนย้ายดังกล่าว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ ที่ต่อสู้เรียกร้องมานาน 29 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา จ่ายค่าชดเชยค่าทดแทนในพื้นที่อื่นๆของโครงการเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องโดยเร็วต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน