ภัยแล้งลามชาวบ้านลงขันต่อท่อสูบน้ำเข้าสวน

84

วันที่ 19 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนใน 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.บึงบา ต.บึงกาสาม ต.หนองสามวัง และ ต.นพรัตน์ ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้ คลองชลประทานที่ 9,10,11 น้ำภายในคลองได้แห้งขอด จนชาวเกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรได้ ส่งผลให้ไม่มีผลผลิตตามฤดูกาลแล้ว

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าคลองชลประทานที่ 9 ,10,11 น้ำได้แห้งขอด โดยเฉพาะคลองชลประทานที่ 10 ทำให้นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม พร้อมเกษตรกรกว่า 30 ราย ร่วมลงขันขุดอุโมงค์ขนาดเล็กจากฝั่งคลองซอยเพื่อให้น้ำจากคลองซอยไหล่เข้าสู่คลองชลประทานที่ 10 เพื่อให้น้ำมีระดับที่เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรได้

นายสาคร แสงพรหม อายุ 76 ปี เกษตรกรชาวสวน อยู่บ้านเลขที่ 37/2 ม.3 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ตอนนี้เกษตรกรที่ทำนาทำสวนหลายร้อยไร่ทั้งหมู่ 3 ต.บึงกาสาม ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกันทุกคน ตนเองทำสวนพืชสวนผสมประกอบไปด้วย  มังคุด กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ ผลผลิตออกน้อย เกษตรกรทั้งหมดจึงพร้อมใจลงขันกันเพื่อขุดอุโมงค์ขนาดเล็กบริเวณคลองซอยที่ยังพอมีน้ำอยู่ให้น้ำในคลองซอยไหล่ลงสู่คลองชลประทานเพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำเข้าสวนได้

นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม กล่าวว่า ตนได้ประสานไปยังชลประทานเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น โดยนำรถแบคโฮนำมาขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินที่คลองชลประทานที่ 9 พร้อมกำจัดเศษวัชพืชที่ไปขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำได้ไหล่ผ่านได้สะดวก ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำรถแบคโฮมาช่วยขุดลอกคูคลองที่คลองชลประทานที่ 10 แล้วซึ่งหากได้รถมา 2 คันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรได้อย่างมาก

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน