นักรบชุดขาวน่าน อาสาช่วย รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

68

เมื่อวันทึ่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปล่อยขบวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทีมนักรบชุดขาว ชาวงาช้างดำเมืองน่าน ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร พร้อมมอบมอบช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ ข้าวเหนียวหมูทอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนักรบชุดขาว ชาวงาช้างดำ  ที่จะไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน คัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคในโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับทีมที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ นำโดย นายแพทย์นิธิวัชร์  แสงเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ ทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว พร้อม พยาบาล เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานขับรถยนต์จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11

นายแพทย์นิธิวัชร์  แสงเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ หัวหน้าทีมฯ กล่าวถึงภารกิจที่ทีมจะต้องไปปฏิบัติคือต้องไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย โดยการใช้เทเลคอนเฟอเร้นซึ่งไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ถ้าพบผู้ป่วยมีการหนังก็จะนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน