ทหารตระเวนแจกน้ำพุทธมนต์วัตถุมงคลขจัดภัย

53

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 พันโทกฤษฒิชัย  กองกิจ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ได้นำน้ำพุทธมนต์วัตถุมงคลขจัดภัยโควิด 19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 15 อำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2  นำไปมอบให้ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา  ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย  และ นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการต่อสู้โควิด 19 ระลอก2 เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด 19

ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พลตรี รุศมนตรี  จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำไปยังพื้นที่  อำเภอบ้านหลวงและอำเภอเมืองน่าน  , พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำไปพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง  ,  พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ   ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 33/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33  นำไปพื้นที่อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ , พันโท ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2   นำไปในพื้นที่อำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริม ซึ่งจะนำไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอหลังจากนั้น  กำนันและผู้ใหญ่บ้านก็จะมารับจากที่ว่าการอำเภอไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพิชิต covid-19 ร่วมกันทั้งจังหวัดเพื่อไม่ให้ขจัดภัย covid-19 แพร่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านตลอดไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน