ส.ส.ราชบุรี ประสานกรมชลฯช่วยเกษตรกรนาปรัง

119

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พร้อม นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 13 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา นายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอบ้านโป่ง และผู้นำท้องถิ่นรวม 6 ตำบล  ประกอบด้วย ต.เขาขลุง ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.คุ้งพยอม ต.ลาดบัวขาว และ ต.เบิกไพร เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายอัครเดช กล่าวว่า ตามที่ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 6 ตำบล พร้อมพี่น้องเกษตรกรชาวนาปรัง เข้าร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนจากการที่รัฐบาลไม่มีนโยบายให้เกษตรกรทำนาปรัง ต่อมาตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำเรื่องเข้าปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในที่ประชุมตัวแทนจากกรมชลประทาน ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นของรัฐบาลในการออกประกาศไม่สนับสนุนให้เกษตรกรทำนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณดังกล่าวถือว่าไม่เพียงพอต่อเกษตรกรในการทำนาปรัง

ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ชาวนางดทำนาปรังในปี 2564 นี้ แต่เนื่องด้วยทางกรมชลประทานได้รับการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากประชาชน ที่ทำนาปรังในลุ่มน้ำแม่กลองหลายอำเภอทางภาคตะวันตก ทางกรมชลประทานจึงได้หารือถึงมาตรการในการช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยจะนำแผนการบริหารจัดการน้ำในปี 2558 ที่ประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งเช่นกัน นำมาบริหารจัดการน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในปี 2564 โดยจะบริหารจัดสรรน้ำที่มีอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรช่วยลดพื้นที่การทำนาปรังลง เพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทางด้านผู้นำท้องถิ่นเมื่อได้รับการชี้แจงจากกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในปีนี้แล้ว รู้สึกพอใจและจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รับทราบ ในการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังลงและแบ่งปันน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน